top of page

ערך עצמי נמוך

הערכה עצמית פירושה הדימוי הפיזי העצמי של האדם, הראייה שלו לגבי הישגיו ויכולותיו, וכן מידת המימוש של סט הערכים והתפיסות העצמיות שלו.
אנשים הסובלים מערך עצמי נמוך נוטים להתמקד בנקודות החולשה שלהם ולייחס להן הרבה יותר חשיבות בהשוואה לנקודות החוזק. כמו נבואה שמגשימה את עצמה, הם מביאים את עצמם למעגל של הרס עצמי. כלומר, בעקבות כישלון מסוים שאותו חווה האדם, אמונתו באשר ליכולותיו העתידיות לבצע את אותה משימה הולכת ומתערערת, מה שגורם לחבלה עצמית ("בשביל מה לי ללמוד אם במילא אני אכשל").
חבלה עצמית זו גוררת כישלון נוסף שמחזק את הערך העצמי הנמוך. בהיותם מוכנים לגרוע ביותר לקראת בחינה מתקרבת, רבים "מזמינים" את הכישלון, וכישלון כשמזמינים אותו הוא בא. 
החשיבה השלילית לגבי העצמי ולגבי סיטואציות מסוימות בחיים גורמות לפגיעה משמעותית באיכות החיים של האדם. במקום לנסות ולהתמודד כדי להשתפר, האדם בעל הערך העצמי הנמוך יאמץ אסטרטגיה של הימנעות  מסיטואציות שגורמות לו לחוש את הרגשות השליליים הללו ובכך למנוע מעצמו  התפתחות אישית בכל המובנים.
ערך עצמי נמוך יכול לפגוע בכל ההיבטים בחייו של אדם: הערך העצמי הנמוך יכול לגרום לפחדים ופוביות , לקושי ביחסים בינאישיים ובזוגיות ואף לפגיעה אישיותיות עמוקה אשר כרוכה בחרדה חברתית וחרדה דיכאון , הפרעות אכילה ולהוות גורם מחמיר דומיננטי בעיתות משבר נפשי

bottom of page